https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Уебсайтът е създаден от ЕС в помощ на потребителите.

Можете да го използвате, за да подадете жалба относно стоки или услуги, които сте купили по интернет, и за да намерите неутрална трета страна („орган за решаване на спорове“), която да разгледа спора.

В някои страни търговците също могат да подават жалби срещу потребители.
Ако това важи за вашата държава, можете да използвате системата като търговец, за да подадете жалба срещу потребител.